İcra Takibi Sırasında Borçlunun Ölümü

İcra Takibi Sırasında Borçlunun Ölümü

Yargıtay’ın içtihatlarına göre 2014 yılına dek, borçlu bir kişinin vefat etmesi durumunda, vefat eden kişiye icra takibi başlatılamayacağından takibin mirasçılara karşı açılmasının önü kapalıydı. Yargıtay, 2014 yılında içtihatlarında değişikliğe giderek, mirası kabul eden mirasçılara icra takibi açılabileceğinin önünü açtı. Konu ile ilgili olarak Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar şu şekildedir :

T.C

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2014/3184

KARAR NO : 2014/6108

 

Alacaklı tarafından ölü borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlu mirasçıları, borçlunun takipten önce ölü olması nedeni ile ölü kişi aleyhine başlatılan takibin iptaline karar verilmesini talep etmişlerdir. HMK.’nun 124. maddesine göre; “(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. (2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.  (3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. (4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.”

Kaynak: YARGITAY

Bazen icra takibi uygulanacak kişinin icra takibi tarihi belli olmadan vefatı gerçekleşebilir ve bundan ötürü yanlışlığın giderilmesi gerekebilir. Böyle durumlarda Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 124/3 maddesinde belirtildiği üzere iradi taraf değişikliği ortaya çıkar. 1086 sayılı HUMK’da iradi taraf ile alakalı kesin bir hüküm yer almadığı için 4.5.1978 tarihli ve 4/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı baz alınarak vefat eden kişi hakkında icra takibi yapılamayacağı ve takibin açılması durumunda bile mirasçılara yöneltilemeyeceği hususu hakimdi. Yargıtay’ın bu yöndeki kararı usül açısından eleştirilerin odağı olmuştu. Kanun koyucu dürüstlük ilkesine ters düşen bu konuyu, HUMK 124/3’te düzenlemeye giderek, borçlunun vefatı halinde takibin vefat etmiş kişi nezdinde başlatılması durumunun maddi hatalardan ortaya çıktığını belirterek taraf değişikliğine gitmiş ve borçlu kişinin vefat etmesi halinde icra takibinin mirasçılara yöneltilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. İcra takibi başlatmak için gereken mirasçıların tespiti talep örneği aşağıda verilmiştir.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2017/…….E.

Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti için aile nüfus kaydının UYAP üzerinden çıkarılmasını talep ederim. 01.05.2017

Alacaklı Vekili
Av. Atılgan GÖYMEN

Yukarda yer alan talep örneği ile İcra Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığında UYAP üzerinden borçlu ailenin yasal mirasçılarının TC Kimlik numaraları ile ilgili suretini size verecektir. Fakat bazı istisnai hallerde, yasal mirasçıların tespit edilmesi için kapalı kayıtların açılması gerekmektedir ve böyle bir durumda nüfus kaydı yeterli olarak görünmemektedir. Bu ve benzeri bir durumla karşılaşacak kişinin yapması gereken şey ise, İcra Müdürlüğü’nden yeni bir talep açmak ve borçlu kişinin veraset ilamınının tespiti için Müdürlükten yetki belgesi talep etmektir. İcra Müdürlüğü’nün alacaklıya verdiği yetki belgesi sayesinde, ister Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan müracaat ister Noter vasıtası ile veraset ilamı çıkarılabilir. Veraset ilamı çıkarabilmek için ilgili yetki belgesi talebi aşağıdadır.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2015/…….E.

Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti ve mirasçılar aleyhine takip başlatabilmek amacıyla, veraset ilamı çıkarabilmek için tarafımıza yetki verilmesini talep ederiz. 21.02.2015

Alacaklı Vekili
Av. Atılgan GÖYMEN

Borçlu kişi icra takibinin açılmasından sonra vefat etmiş ise yine aynı icra takip dosyası vasıtasıyla mirasçılara ve terekeye icra takibi yapılabilir. Mirasçıların tespiti için yukarıda anlattığımız yöntemden faydalanabilirsiniz.

1 Linkleme “İcra Takibi Sırasında Borçlunun Ölümü

  1. Pingback: MİRAS HUKUKU » Göymen Avukatlık Bürosu Ankara Avukat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat