Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası

Özel hukuk kapsamında değerlendirilen hakaret, küfür, onur ve haysiyet zedeleyici fiillerin takibine yönelik olarak hukuki bir karşılığı da bulunmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. Maddesinde ve devamında genel itibariyle düzenlenmiş olan ve dolayısıyla haksız fiil kapsamında değerlendirilen bu durum ve türevleri, hakaret eden kişiden mağduriyet yaşayan kişiye tazminat hakkı doğurabilir. Hakarete uğrayan kişi bu fiile bağlı olarak maddi bir kayıp yaşamışsa bunu mahkeme nezdinde ispat etmek suretiyle maddi tazminat davası, diğer hallerde ise kişilik, onur ve haysiyet zedeleyici durumlardan ötürü de manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 58. Maddesinde düzenlendiği üzere kişi haksız fiil nedeniyle mağdur durumda kaldığı hakaret, küfür, onur ve haysiyet zedeleyici fiil ve davranışlar nedeniyle tazminat davası açma hakkını elde etmiştir. İlgili madde’de manevi tazminat davası ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir : “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.” Her hakaret fiili sonucunda maddi tazminat talebinde bulunamaz fakat manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davalarında Mağdur Kişi Ne Kadar Tazminat Alabilir ?

Hakaret nedeniyle tazminat davalarında mağdurun talebi maddi kaybının giderilmesi ise konuya ilişkin olarak maddi kaybın ispat edilmek suretiyle mahkemeye sunulması ile mağdurun mal varlığındaki azalmaya ya da bir başka deyişle kazanç kaybı yapılacak hesaplamada esas olacaktır. Hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulunulacak davalarda ise şu yardımcı düzenlemelerden yararlanılacaktır ;

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50. Maddesinin 2. Fıkrasında “Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” ve,
  • Yine aynı kanunun 51. Maddesinde yer alan “Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.”

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Fiilin gerçekleştiği süreyi takip eden 2 yıllık zaman dilimi içerisinde tazminat davası açılmalıdır. 2 yıllık sürenin sonunda açılmayan davalar zamanaşımı kapsamında değerlendirilip, tekrardan açılamayacaktır.

Hakaret nedeniyle tazminat davalarına ilişkin diğer merak edilenler için alanında uzman ve deneyimli bir ceza avukatı ile görüşmek yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat