Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda düzenlenen geçici iş göremezlik ödeneğini halk arasında rapor parası, rapor ücreti, hastalık parası, istirahat ücreti, iş göremezlik ücreti vb. birçok isimle duymuşuzdur. Peki iş göremezlik ödeneği hangi şartlarda ödenir ? İş göremezlik ödeneğini işveren mi yoksa devlet mi karşılar ? İş göremezlik ödeneği nasıl alınır ? Bu makalemizde önce iş göremezlik ödeneğinin çeşitlerine, sonra şartlarına ve sonra da nasıl alınabileceğine dair bilgiler vereceğiz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneği üç başlıkta toplanmıştır. Bu başlıkları şu şekillerde açıklayabiliriz :

  • Sigortalı işçinin işyerinde kaza geçirmesi durumunda ya da iş ile ilgili olarak meslek hastalığı ile ilgili bir durumda rapor alması durumunda iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip olacaktır.
  • Herhangi bir hastalık ile ilgili olarak rapor alınması durumunda ve bu rapordan önceki dönemde yani rapor tarihiniden en fazla 90 gün SSK priminin ödenmiş olması şartı durumunda iş göremezlik ödeneği yine işçi tarafından alınabilecektir.
  • Son olarak kadın işçilerin doğum yapması halinde doğumdan önceki 8 hafta ve yine aynı şekilde doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere doğum parası ve yine iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahiptir. Kadın işçinin birden fazla çocuğunun doğacak olması durumunda doğumdan önceki bu süre 10 hafta olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda kadın işçiler için yine rapor tarihinden önceki 90 günlük SSK priminin ödenmiş olması şartı mevcuttur.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları

Aslında yukarıdaki maddeleri açıklarken geçici iş göremezlik ödeneği şartları hakkında kısmen de olsa bilgiler verdik. Fakat bu şartları bir detaylı olarak incelemekte fayda var. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz ;

  • İşyerinde gerçekleşen bir kaza sonucu, meslek hastalığı nedeniyle ya da analık hallerinden birinin ortaya çıkması durumunda işçinin geçici iş göremezliğe uğraması gerekmektedir.
  • SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından geçerli bir sağlık raporunun alınmış olması gerekmektedir.
  • Köy ya da mahalle muhtarları için hizmet sözleşmesine bağlı olmayan kendi için ya da bağımsız olarak çalışan işçilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri halinde iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu durum kadınlarda doğum öncesi ve sonrası süreler dahilinde yapılacak ödemeler için yine yatarak tedavi görme şartı aranmaktadır.
  • Hizmet sözleşmesi müdahilinde çalıştırılan işçiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bende kapsamında sigortalı işçiler ile yine aynı kanunun 5. Maddesinde haklarında sigorta kolları uygulanabilen işçilerin iş göremezlik raporu başvurusu öncesindeki 1 yıllık süreçte en az 90 günlük süre ile sigorta priminin yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Ayrıca yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde düzenlendiği üzere, sigortalı bulunanlar ile yine bu maddenin b bendinde muhtarlar ve ticari kazanç ve serbest meslek kazancı sebebiyle basit usülde gelir vergisi mükellefi olan kişiler gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıt olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 90 süre ile sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.

İş göremezlik ödeneği hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman ve deneyimli bir iş avukatı ndan yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat