Babalık Davası

Babalık Davası

Kişinin babalık haklarını alacak olan kişinin kim olduğunun belirlenmesi için düzenlenen davalar babalık davası olarak adlandırılmaktadır. Bu davalar hem çocuklar hem de anne tarafından açılabilmektedir. Ancak davanın zamanaşımı sürelerinde, çocukların açtığı davalarda herhangi bir sınır bulunmazken annenin açtığı davalarda zamanaşımı süreleri işleyebilmektedir. Çocuklar dava açtıkları sırada reşit değillerse davanın açılması için kendilerine kayyım atanması gerekir.

Babalık Davasını Anne Açabilir Mi?

Eğer anne babalık davasını açmak istiyorsa, annenin dava açması için ona tanınan süre çocuğun doğumundan sonraki ilk bir yıl olarak tanımlanmıştır. Bu süreç içerisinde dava açılmadığı takdirde annenin babalık davasını açabilmesi için sahip olduğu haklar kaybolmuş olacaktır.

Babalık Davası Çocuk Tarafından Açılabilir Mi?

Eğer çocuk babalık davası için başvuracaksa kendisi için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Fakat bu davalarla ilgili olarak çocukların yaşı ile ilgili bir sınırlama belirlenmiştir. 18 yaşı üzerindeki bir çocuk kendi başına babalık davasını açabiliyorken, 18 yaşın altında ergin olmayan bir çocuk için kayyım atanması zorunluluğu getirilmiştir.

Babalık Davası için Çocuğa Kayyım Atanması

Eğer çocuk ergin olmayan bir yaşta ise bu durumda davanın açılabilmesi için çocuğa kayyım atanması gerekir. Kayyım atanması için yapılacak olan gerekli işlemler anne ya da çocukla ilgilenen diğer kişiler üzerinden yürütülebilir. Mahkemelerde bulunan kayyım listesi üzerinden talep eden kişiler resen seçme haklarını göz önüne alarak gerekli şartları yerine getirmiş olan herhangi bir kişinin kayyım olarak atamasını talep edebilmektedir. Eğer mahkeme bu kişinin kayyım olabilmek için gerekli şartları oluşturduğuna dair bir karar ortaya çıkarırsa bu durumda kayyıma babalık davaları açabilmek için yetki verilmesi de mümkün olmaktadır.

Babalık Davası Nasıl İspat Edilir ?

Babalık davalarında davanın son karar aşamasına ulaşması ve kabul edilmesi adına babalığın ispat edilmesi zorunlu olmaktadır. Günümüz mahkemelerinde bilimin de kabul ettiği esaslar ölçüsünde temel olarak DNA testleri ele alınmaktadır. Kesin sonucun elde edilmesini sağlayan bu test sayesinde babalık haklarının kimde olduğunun tespiti de kolaylıkla yapılabilir. Dava süresinde kişi baba olduğunu kabul edip bunu beyan etse dahi DNA testinin yapılması gerekmektedir. Babalığın Tespiti

Babanın Ölümü Durumunda Davanın Açılması

Babalık haklarına sahip olan kişinin ölmesi durumunda, kişinin çocuğun babası olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi yine DNA testi sayesinde mümkün olmaktadır. Bunun için babanın mezarı açılır ve DNA testi için gerekli olan örneklerin Adli Tıp uzmanları tarafından alınarak test edilmesi sağlanır. Bu sayede gerçek verilere ulaşmak yüzde yüz mümkün oluyor. Bu türden bir babalık davası ortaya çıktığı takdirde öncelikle kişinin babalık haklarını elinde bulunduran kişiye karşı bir dava açması gerekmektedir. Soy bağının reddi olarak bilinen bu davalarda kişinin resmi işlemler üzerinde babası olarak görünen kişiyle arasında herhangi bir bağın bulunmadığının ispat edilmesi gerekir. Bu durumda kişinin babalık haklarına sahip olacak kişinin daha önce bu hakka sahip olan kişiden farklı biri olduğu ile karşılaşılmaktadır. Zorunlu olarak babalık davasının açılması bu şartla mümkün olmaktadır.

Babalık Davası Masrafları

Babalık davalarında masraf çıkaran kalemler mahkeme harcının yanı sıra babalığın tespiti için yapılan DNA testleri olmaktadır. Her yıl hem harçlar hem de gider avansları üzerine gerçekleşen artışlar sebebiyle masrafların değişmesi de mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerle babalık davaları için ödenecek olan masraf için sabit bir tutardan bahsetmek mümkün değildir. Yetkili mahkeme kanuna dayanarak kararı verdikten sonra, davanın kabulü halinde tüm masraflar baba tarafından tahsil edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat