Ankara İcra Avukatı ve İcra Hukuku

Ankara İcra Avukatı ve İcra Hukuku

Ülkemizde avukatlar arasında resmi bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Bu sebeple bir avukatın sadece icra avukatı olması gibi durum söz konusu değildir. Halk arasında kullanılan bu tabir avukatların daha fazla icra hukuku alanında daha çok dava almaları sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki avukatlık ve hukuk sisteminde her avukat tüm davalara girebilmekte ve katılabilmektedir. Bu nedenle avukatlık ünvanına sahip birinin icra avukatı olması için hukuk konuları dışında farklı bir eğitim alması ve bilgiye sahip olması gerekmemektedir. Her avukat aldığı eğitim ile tüm davalara girebilmektedir. Belirtilen avukatlık sıfatları sadece avukatın bu edindiği tecrübelerden dolayı toplum tarafından doğal olarak oluşan ünvanlardır.

İcra Hukuku

İcra halk arasında borcun tahsili olarak bilinmektedir. Bu durum genel olarak doğru bir tanımlama olsa da bazı durumlarda eksik kalmaktadır. İcra sadece borcunu ödemeyen kişilerden bu borcun tahsilinin yapılması konusu değildir. Bunun yanında nafaka ödemeyen eşin veya velayeti verilen çocuğun verilmemesi ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen sürelerde gösterilmemesi durumunda da icra müdürlüklerine başvurulmaktadır. Bu sebeple icra hukuku sanılandan ve bilinenden daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu sebeple de icra avukatı olarak bilinen avukatlar sadece borçlunun alacağı ile ilgilenen avukatlar değildir.

İcra takibi konusunda alacaklının borcun belgelerini sunması gerekmektedir. Belgeler yoksa şekil şartlarına uygun olarak alacaklar belirtilmektedir. İcra başvurularında avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak işleyişin avukat tarafından yürütülmesi usul yönünden yanlış yapılmasını ve alacağın daha erken tahsilini sağlamaktadır.

İcra hukuku konusunda açacağınız icra davalarınızda uzman bir icra avukatına vekalet vererek davanızı yürütebileceğiniz gibi sizde bireysel olarak avukat tutmadan hukuksal haklarınızı icra yoluyla alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ankara Avukat